השקת הספר ויום עיון במרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן