השקת הספר 'ממזרים: סימון ומחיקה' בקהילת ניגון הלב והמדרשה באורנים